Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies ANUNCI de l'Ajuntament d'Alcanar d'aprovació inicial de la modificació del POUM en l'àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià, d'Alcanar Platja, al terme municipal d'Alcanar

ANUNCI de l'Ajuntament d'Alcanar d'aprovació inicial de la modificació del POUM en l'àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià, d'Alcanar Platja, al terme municipal d'Alcanar

| El Ple

 

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/01/2020, va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l’àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià, d’Alcanar Platja, al terme municipal d’Alcanar.

 

S’obre un període d'informació pública de 45 dies hàbils, durant els quals aquest projecte estarà a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l’Ajuntament [https://www.alcanar.cat], i es publicaran anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant el dit període, l'expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Alhora, se suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació d’agrupació o segregació, i d’urbanització. La durada de la suspensió és d’un any. Les àrees afectades per la suspensió són els terrenys que configuren les urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

 

L'acord de suspensió de tramitacions i llicències es publica de conformitat amb el que estableix l'article 73.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat