Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria de Ple

Convocatòria de Ple

- Consulta totes les convocatòries de Ple

- Anunci de Ple ordinari

Data: 25/07/2019
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de Plens 

Ordre del dia (pdf)

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 15/06/2019 i 28/06/2019

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2019-0280 fins al 2019-0737)

3. Proposta d’alcaldia que eleva al ple per a la designació, si s’escau, dels titulars/suplents en les comissions informatives permanents.

4. Proposta de la regidoria de Festes d'aprovació de la modificació de crèdit núm. PCE1/2019 (modalitat crèdit extraordinari) finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

5. Proposta de la regidoria d’Hisenda d'aprovació de la modificació de crèdit núm. PCE2/2019 (crèdit extraordinari) finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

6. Proposta de la regidoria d’Hisenda de derogació de les ordenances fiscals de preus públics.

7. Proposta Alcaldia denúncia del conveni de cooperació amb INCASOL per la urbanització PP15 "Roca Tallada"

8. Proposta de la regidoria de Festes d'aprovació del quadrant d'horaris d'actes taurins de les Festes d'Agost de 2019 de les Cases d'Alcanar.

9. Proposta de la regidoria de Festes de fixació de les festes locals per a l'any 2020.

10.Proposta d'Alcaldia per l'adhesió al pacte d'Alcaldes/esses

11.Moció d’alcaldia per a l’aprovació, si s’escau, de la moció en defensa de drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.

 B) Torn obert de paraules

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat